Złotówka za złotówke

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie stracą otrzymywanych świadczeń. Będą je nadal otrzymywać, w wysokości pomniejszonej o kwotę, o jaką przekroczyły kryterium. Zmiany te wprowadza nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, którą podpisał prezydent Bronisław Komorowski.

Nowela wprowadza zasadę „złotówka za złotówkę”, dzięki której przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłków rodzinnych nie będzie automatycznie oznaczało utraty tych świadczeń.

więcej:
http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/zmiany-w-prawie-prezydent-podpisal-korzystna,97,0,1847649.html