Windykacja przedsądowa

Obsługa wierzytelności przed etapem postępowania sądowego i egzekucyjnego.

W ramach całego procesu kancelaria podejmuje lub kontynuuje negocjacje z dłużnikiem, w celu zawarcia ugód. Monitoruje harmonogram spłat przez cały okres trwania zlecenia. Na życzenie Klienta podejmowane są inne czynności np.:

  • Sporządzenie zawiadomienia organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa,
  • Upublicznienia informacji o zadłużeniu w systemach biur informacji gospodarczej lub za pośrednictwem giełd wierzytelności,
  • Obsługa dokumentów rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • Zgłoszenie dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych i Biura Informacji Gospodarczej,
  • Udział w windykacji terenowej oraz egzekucjach i zajęciach.