Odszkodowania

Kancelaria Prawna świadczy usługi pomocy w uzyskaniu należnych odszkodowań.

W skład usług wchodzi między innymi:

  • Zgłoszenie szkody oraz reprezentacja Klientów w postępowaniu likwidacyjnym prowadzonym przez ubezpieczyciela,
  • Reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach o wypłacenie odszkodowania za szkody rzeczowe.
  • Reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach o wypłacenie odszkodowania za szkody na osobie.