Monitoring wierzytelności

Usługa monitoringu wierzytelności obejmuje obsługę procesu odzyskiwania należności, od momentu wystawienia faktury, poprzez windykację przedsądową i windykację sądową, aż do ostatecznego odzyskania zaległych płatności.

Na kompleksową usługę podstawowej czynności monitoringu składają się:

  • weryfikacja danych rejestrowych dłużnika,
  • wezwanie dłużnika do zapłaty,
  • kontakt telefoniczny z dłużnikiem,
  • osobiste negocjacje z dłużnikiem,
  • pełny złożenie wizyty u dłużnika,
  • działania zapobiegające przedawnieniu wierzytelności.