Usługi

Swoim Klientom zapewniam kompleksową pomoc i doradztwo w zakresie przepisów prawnych.

Reprezentuję Klientów na każdym etapie postępowania przed sądami powszechnymi i urzędami państwowymi.
Specjalizuję się w następujących dziedzinach:

  • prawo cywilne – przygotowywanie i opiniowanie umów, prowadzenie spraw o odszkodowania, windykacja należności, opracowywanie pism procesowych.
  • prawo pracy – rozwiązywanie sporów pracodawca – pracownik, odszkodowania, przywrócenie do pracy, zwolnienia grupowe, restrukturyzacja zatrudnienia, mobbing, molestowanie seksualne.
  • prawo gospodarcze – zakładanie i pomoc w prowadzeniu działalności przedsiębiorców, spółek handlowych, podmiotów prowadzących działalność leczniczą, fundacji i stowarzyszeń, reorganizacja i restrukturyzacja.
  • prawo energetyczne – obsługa procesu inwestycyjnego, prowadzenie postępowań w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń, reprezentacja przed Urzędem Regulacji Energetyki, negocjacja umów z dostawcami rozwiązań technicznych, analiza umów.
  • prawo medyczne – prowadzenie spraw o naruszenie praw pacjenta, odszkodowania za błędy medyczne, obrona praw lekarzy i podmiotów medycznych.
  • prawo rodzinne – spadki, rozwody, zmiana wysokości alimentów, podziały majątku.