Zasady świadczenia usług

Każdorazowo wynagrodzenie jest ustalane podczas indywidualnych negocjacji z klientem. Prowadząc elastyczną politykę cenową sprawiamy, iż oferta jest dostosowana do możliwości finansowych klienta.

W zależności od rodzaju sprawy stosujemy następujące formy płatności:

» Wynagrodzenie „za sukces”
Określane kwotowo lub jako wartość odpowiadającą procentowi od kwoty uzyskanej dla Klienta. Kancelaria otrzymuje wynagrodzenie w przypadku zadawalającego rozstrzygnięcia dla Klienta. Tak więc wynagrodzenie Kancelarii jest uzależnione od rezultatu naszego działania. Od Mocodawcy pobierana jest jedynie symboliczna zaliczka. Ten sposób rozliczenia stosowany jest przede wszystkim w sprawach o odszkodowanie oraz w przypadku windykacji należności.

» Wynagrodzenie ryczałtowe
Ten sposób rozliczania jest preferowany w przypadku stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. Kancelaria ustala z góry kwotę, za którą prowadzi stałą obsługę prawną podmiotu w jego siedzibie w określonym wymiarze godzinowym.

» Wynagrodzenie ryczałtowe za określone zadanie
Strony określają wynagrodzenie za wykonanie ustalonego zadania

» Wynagrodzenie według stawki godzinowej
Wynagrodzenie jest naliczane według ustalonej wcześniej stawki za godzinę pracy prawnika przy konkretnej czynności.

» Wynagrodzenie za występowanie przed sądami
Stawki minimalne wynagrodzenia radcy prawnego określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. Nr 163 poz. 1349 z późn. zm.).

Kancelaria może również stosować mieszane rodzaje wynagrodzeń.