Konferencja „Mediacje w oświacie i życiu społecznym”

W poniedziałek 23 marca br. w WSB w Opolu odbędzie się konferencja ma na celu przybliżenie problematyki mediacji oraz wymianę doświadczeń i poglądów związanych z tym obszarem aktywności zawodowej w ramach obrad plenarnych oraz dyskusji panelowych prowadzonych przez profesjonalistów w zakresie mediacji sądowych oraz pozasądowych: dla nieletnich, rodzinnych, karnych, gospodarczych, rówieśniczych w szkołach i placówkach wychowawczych.

Mediacja jest alternatywnym, wobec drogi sądowej, sposobem rozwiązywania konfliktów, dużo tańszym i znacznie bardziej efektywnym, dlatego staje się współcześnie nie tylko istotnym komponentem systemu prawa i wymiaru sprawiedliwości, ale również ważnym sposobem rozwiązywania problemów życia społecznego. Istotą tej metody jest rozwiązanie konfliktu na zasadzie dobrowolności, poufności, akceptowalnego porozumienia bez poczucia przegranej.
Mediacje są szansą na cywilizowany i polubowny sposób rozwiązania konfliktów rówieśniczych oraz w obszarze spraw wychowawczych, a także kryzysowych, karnych, cywilnych, sporów rodzinnych, małżeńskich, pracowniczych, sąsiedzkich i innych.

Odbiorcy konferencji:
Konferencja ma charakter szkoleniowo-naukowy i jest skierowana przede wszystkim do nauczycieli, opiekunów, wychowawców, kuratorów dla nieletnich, kuratorów rodzinnych, pracowników socjalnych, policjantów, doradców, psychologów i pedagogów szkolnych oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką mediacji i zajmujących się w życiu zawodowym kwestiami wymagającymi wiedzy z zakresu mediacji – konstruktywnego rozwiązywania sporów i konfliktów.

Cel konferencji:
Konferencja ma na celu przybliżenie problematyki mediacji oraz wymianę doświadczeń i poglądów związanych z tym obszarem aktywności zawodowej w ramach obrad plenarnych oraz dyskusji panelowych prowadzonych przez profesjonalistów w zakresie mediacji sądowych oraz pozasądowych: dla nieletnich, rodzinnych, karnych, gospodarczych, rówieśniczych w szkołach i placówkach wychowawczych.

Miejsce konferencji:
Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu,
ul. Kośnego 72, Opole, Aula.

 

Źródło: http://www.wsb.pl